Hoppa till innehåll

Svenska anvisningar för andvändning av utlänningsregistret

Diarienummer: OKV/4/50/2014
Datum: 13.5.2014
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: övriga inrikesministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: annan åtgärd

Vid sin inspektion under ett besök hos Migrationsverket hörde sig biträdande justitiekanslern för om en fråga som gällde huruvida anvisningarna om utlänningsregistret har översatts även till svenska. Migrationsverket konstaterar i sin redogörelse att anvisningar har år 2009 meddelats även på svenska. Senare anvisningar har inte översatts. Enligt sin redogörelse kommer Migrationsverket i framtiden att översätta anvisningarna även till svenska. Också de anvisningar som meddelats tidigare och ännu är i bruk översätts till svenska. Med beaktande av den redogörelse som Migrationsverket lämnat ansåg biträdande justitiekanslerns ställföreträdare att ärendet inte föranleder ytterligare åtgärder.