Hoppa till innehåll

Räknefel i domslut

Diarienummer: OKV/2013/30/2021
Givet: 2.2.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade en tingsdomare på vikten av att bestämmelserna om påförande av brottsofferavgift iakttas omsorgsfullt och noggrant.

I domslutet hade till följd av räknefel antecknats ett för stort totalbelopp tilläggsböter som dömts ut vid sidan av villkorligt fängelse.