Hoppa till innehåll

Långa behandlingstider i miljö- och planläggningsärenden vid Ålands förvaltningsdomstol

Diarienummer: OKV/2113/10/2022
Givet: 13.9.2023
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: förvaltningsdomstolarna
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Ålands förvaltningsdomstols uppmärksamhet vid skyldigheten att se till att miljö- och planläggningsärenden behandlas utan ogrundat dröjsmål.

I klagomålet kritiserades förvaltningsdomstolens långa behandlingstider. Enligt utredningen har förvaltningsdomstolen vidtagit åtgärder för att förkorta behandlingstiderna och har också i mån av möjlighet försökt åtgärda resursbristen.

Biträdande justitiekanslern bad Ålands förvaltningsdomstol lämna in uppdaterade uppgifter om användningen av tilläggsresurser och utvecklingsåtgärderna samt om deras inverkan på behandlingstiderna för miljö- och planläggningsärenden senast den 31 maj 2024.