Hoppa till innehåll

Justitiekanslern: vaccinforskningen och upphandlingen av vacciner måste skiljas tydligare från varandra i verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd

Utgivningsdatum 10.5.2019 10.50
Pressmeddelande

Justitiekansler Tuomas Pöysti kräver att Institutet för hälsa och välfärd måste bli mera oberoende i fråga om upphandlingen av vacciner.

Enligt justitiekanslern måste den vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag och fattandet av beslut om upphandling av vacciner skiljas tydligare från varandra. Justitiekanslern förutsätter att social- och hälsovårdsministeriet, som svarar för styrningen av Institutet för hälsa och välfärd, vidtar åtgärder i frågan.

Det faktum att Institutet för hälsa och välfärd får forskningsfinansiering av privata läkemedelsbolag har lett till att institutets opartiskhet och oberoende ifrågasatts. Institutet för hälsa och välfärd bedriver vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag, men deltar också samtidigt i upphandlingen av vacciner som sakkunnig och beredare. I vissa fall fattar institutet också beslut om upphandling själv. Denna konstellation har väckt farhågor om att finansieringen leder till att upphandlingsbesluten inte fattas på behörigt sätt.

Enligt justitiekanslern finns det inte skäl att misstänkta att ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd inte skulle kunna säkerställa att beredningen och beslutsfattandet är oberoende. Man har strävat efter att säkerställa oberoendet och möjligheten att utvärdera det genom verksamhetsrutiner, strukturella lösningar och öppenhet. Centralt när det gäller legitimiteten i upphandlingsprocessen är emellertid också hur beredningen och beslutsfattandet ter sig för en utomstående.

Justitiekanslern anser det vara självklart att institutets roll som sakkunnig inom området för bekämpning av smittsamma sjukdomar också innefattar bedrivande av vaccinforskning. Forskningen kan inte bedrivas helt åtskilt från de läkemedelsbolag som utvecklar vaccinerna. Institutet för hälsa och välfärd är ofrånkomligen en betydande aktör också när det fattas beslut om upphandling av vacciner. Med tanke på den allmänna trovärdigheten i processen för upphandling av vacciner bör institutets ställning som en oberoende sakkunnig emellertid stärkas. Institutet för hälsa och välfärd har redan förberett sig på att tydligare skilja den forskningsverksamhet som finansieras av läkemedelsbolagen från den verksamhet som har samband med upphandling. Justitiekanslern anser att planen är välgrundad.

Justitiekanslern påpekar att även kommunikationen bidrar till att påverka förtroendet för institutets myndighets- och sakkunnigverksamhet. Enligt uppgifter i medierna hade blogginlägg om pneumokockvaccinationer för äldre som publicerats på institutets webbplats skapat förvirring bland infektionsläkare och uppfattats stå i strid med institutets officiella vaccinationsrekommendationer. Enligt justitiekanslern bör institutet också fästa särskild uppmärksamhet vid att kommunikationen är konsekvent.

Ytterligare information

Referendarieråd Marjo Mustonen, tel. 0295 162 531, fö[email protected]

Gammalt innehåll