Hoppa till innehåll

En svenskspråkig förfrågan måste besvaras på svenska

Diarienummer: OKV/1435/1/2015
Givet: 13.1.2016
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: uppfattning

Klaganden hade  sänt en svenskspråkig förfrågan till statsrådets kansli. På grund av ett mänskligt misstag hade statsrådets kansli svarat på finska. Ttjänstemannen som hade förfarit felaktigt hade beklagat sitt misstag.  Justitiekanslern fäste statsrådets kanslis registrators uppmärksamhet vid följandet av språklagen.