Hoppa till innehåll

Dröjsmål med behandlingen av ärende vid magistrat

Diarienummer: OKV/1910/1/2014
Givet: 1.11.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: övriga finansministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Behandlingen av ett intressebevakningsärende vid en magistrat hade dröjt ca 1 1/2 år och klaganden hade inte under handläggningen fått uppgifter om ärendets framskridande. Häradsskrivaren medgav att ärendets behandling hade dröjt längre än vad som skulle varit skäligt.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste häradsskrivarens och en föredragandes uppmärksamhet på en förvaltningsmyndighets skyldighet att handlägga ärenden utan ogrundat dröjsmål och att svara på förfrågningar såsom förvaltningslagen förutsätter.