Ehdollinen vankeusrangaistus

Koeaika

Kun vankeus tuomitaan ehdollisena, rangaistuksen täytäntöönpano lykkääntyy koeajaksi. Ehdollisen vankeuden koeaika on 1-3 vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta.

Tuomioistuin voi määrätä ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi, jos tuomittu syyllistyy koeajan aikana ehdottomaan vankeusrangaistukseen johtavaan rikokseen ja syyte rikoksesta nostetaan vuoden sisällä koeajan päättymisestä.

Rangaistustuomioiden tarkastamisessa esille nousevat virheet koskevat esimerkiksi koeajan pituutta. Yleinen virhe on, että tuomittu koeaika alittaa sille säädetyn vähimmäispituuden.

Yhdyskuntapalvelu ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena

Kahdeksan kuukautta tai pidempään kestävän ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena voidaan tuomita enintään 120 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Yleinen virhe on, että ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomitun yhdyskuntapalvelun säädetty enimmäismäärä ylitetään. Tämä näyttäisi johtuvan 1.1.2020 tulleesta lakimuutoksesta, jossa enimmäismäärää nostettiin 90 tunnista 120 tuntiin.