Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus määräsi ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan virheellisesti

Diaarinumero: OKV/1375/30/2020
Antopäivä: 28.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjäoikeus oli määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan siten, että se ylitti rikoslaissa säädetyn koeajan enimmäiskeston noin yhdeksällä kuukaudella.

Lisäksi käräjätuomari oli laiminlyönyt velvollisuutensa varata vastaajalle tilaisuus tulla kuulluksi käsitellessään tuomiossa olevan virheen korjaamista. Apulaisoikeuskansleri myös kiinnitti tältä osin käräjätuomarin huomiota tuomion asianmukaista oikaisemista koskevaan menettelyyn.