Hyppää sisältöön

Yksityisyyden suoja turvattava TE-toimistossa asioitaessa

Diaarinumero: OKV/557/10/2020
Antopäivä: 24.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota työnhakija-asiakkaan yksityisyyden suojan varmistamiseen, salassa pidettävien tietojen suojaamiseen ja henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn TE-toimistossa asioitaessa.

Kantelijan mukaan hän oli joutunut kertomaan arkaluontoisesta tiedosta eli henkilötunnuksensa vaihtumisesta juridisen sukupuolenkorjauksen vuoksi julkisessa tilassa muiden asiakkaiden läsnä ollessa. TE-toimiston selvityksen mukaan henkilötunnusten muutoksia ei voi tehdä pelkästään puhelinilmoituksella, vaan henkilön tulee käydä TE-toimistossa, jotta voidaan varmistaa tietojen oikeellisuus. Kantelijaa oli pyydetty käymään TE-toimiston avoimessa asiointipisteessä, jossa ensisijaisesti opastetaan asiakkaita verkkopalvelujen käytössä sekä palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Saadun selvityksen ja lausunnon mukaan kantelijalle olisi voitu varata henkilökohtainen ajanvarausaika TE-toimistoon.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan asiointi olisi tullut järjestää TE-toimistossa siten, että asiakkaan yksityisyyden suojan piiriin kuuluvien ja salassa pidettävien tietojen paljastuminen ulkopuolisille ei olisi ollut mahdollista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös huomiota kantelijan esittämään kuvaukseen TE-toimiston asiakaspalvelutilasta, jossa useita asiakkaita voi oleskella yhtä aikaa eikä käytännössä ole mahdollista olla kuulematta toisen asiakkaan asiointia.

Kantelijan mukaan virkailija oli lisäksi pyytänyt häntä kertomaan asiansa toisen asiakkaan pitkään kestäneen asioinnin välissä. Mikäli kantelijaa ei olisi sattumalta palvellut sama virkailija asiakaspalvelussa kuin aikaisemmassa puhelinkeskustelussa, kantelija olisi voinut joutua kertomaan tilanteessa vielä enemmän salassa pidettäviä tietojaan. Kantelijan henkilötietoja on käsitelty avoimessa asiakaspalvelutilassa, jolloin salassa pidettävien tietojen paljastuminen ulkopuolisille on mahdollista. Kantelijan toteamalla tavalla henkilötunnuksen muuttumisesta on mahdollista epäsuorasti päätellä tietoja kantelijan terveydenhuollon palveluista ja seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta.

Apulaisoikeuskansleri pyysi ELY-keskusta toimittamaan TE-toimiston asian johdosta laatiman menettelytapaohjeistuksen tiedokseen viimeistään 30.4.2021 ja samalla arvioimaan, turvaako menettelytapaohjeistus asiakkaiden salassa pidettävien tietojen suojaamisen.