Hyppää sisältöön

Yhteystietojen ilmoittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/273/10/2020
Antopäivä: 8.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri totesi, että KEHA-keskuksen menettely ei ollut hallintolain mukaista. KEHA-keskus ei ollut ilmoittanut kantelijalle antamissaan päätöksissä sen henkilön yhteistietoja, jolta kantelija olisi voinut tarvittaessa pyytää päätöksistä lisätietoja. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti keskuksen huomiota hallintolain kyseisen säännöksen noudattamiseen.

Käytettävissä olleen selvityksen perusteella vaikutti siltä, etteivät keskuksen päätökset yleensäkään täyttäneet edellä mainittua hallintolain vaatimusta. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri pyysi keskusta ilmoittamaan oikeuskanslerinvirastoon viimeistään 30.6.2021 toimenpiteistään, joihin hänen päätöksensä antoi aihetta.