Hyppää sisältöön

Yhteydenottoon vastaaminen

Diaarinumero: OKV/2004/10/2021
Antopäivä: 14.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kemijärven kaupungin tietoon hyvää hallintotapaa koskevan näkemyksensä viranomaiselle osoitettuihin yhteydenottoihin vastaamisesta. Kaupunki oli laiminlyönyt vastata kantelijan esitykseksi otsikoituun yksityistieasiaa koskevaan kirjeeseen.


Kaupungin selvityksessä selostettiin kantelijan esityksen sisältöä ja teknisen vastuualueen näkemystä siinä tarkoitetun asian tilanteesta. Selvityksestä ei ilmennyt, oliko kantelijalle annettu vastaus hänen esitykseensä. Vastausta ei myöskään ollut pyynnöstä huolimatta oheistettu selvitykseen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen johtopäätöksen mukaan kaupunki ei ole ollut asiasta kantelijaan yhteydessä.