Hyppää sisältöön

Yhteydenottoihin vastaaminen

Diaarinumero: OKV/734/10/2022
Antopäivä: 11.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen tietoon näkemyksensä hyvän hallinnon toteutumisesta ja kuntalaisen yhteydenottoihin vastaamisesta.

Kantelijan yhteydenotot olivat sisällöltään osin tulkinnanvaraisia, eivätkä ainakaan kaikki niistä edellyttäneet välitöntä kirjallista vastaamista. Osaan viesteistä oli vastattu ja asioita oli ryhdytty edistämään. Tiedonkulku kuntalaisen suuntaan ei, kuten ei myöskään kunnan ja vesiliikelaitoksen välillä, ollut kuitenkaan kaikilta osin sujuvaa.  Apulaisoikeuskansleri totesi, että hyvän hallinnon toteutumisen kannalta on merkityksellistä, että kuntalaisen yhteydenotto käsitellään siten, ettei hänelle jää epätietoisuutta siitä, aiotaanko asialle tehdä jotakin vai ei. Kantelussa tarkoitettua asiaa ja oikeita menettelytapoja yhteydenottoihin vastaamisessa oli kanteluasian vireille tultua käyty läpi sekä vesiliikelaitoksessa että Nurmijärven kunnassa.