Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus huomioitava paremmin asianajajatutkinnon suorittamisessa

Diaarinumero: OKV/376/1/2017
Antopäivä: 25.9.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ruotsinkielisten kannalta ei ole yhdenvertaista, että asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimuksiin kuuluu suomenkielistä kirjallisuutta. Hän pyysi Suomen Asianajajaliiton hallitusta ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy tilanteen korjaamiseksi.

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen voi suorittaa ruotsiksi, mutta tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus on suomeksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kokeeseen valmistautuminen voi olla vaikeaa esimerkiksi sellaisille Ahvenanmaalla asuville ruotsinkielisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisen tutkinnon muussa Pohjoismaassa ja jotka osaavat suomea vain vähän tai eivät lainkaan. Suomen- ja ruotsinkielisten koemenestyksessä ei ole saadun selvityksen mukaan eroja, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan on mahdollista, että äidinkieleltään ruotsinkielinen jättää osallistumatta kokeeseen kieleen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Välillisesti tämä voi heikentää ruotsinkielisten asianajopalveluiden saatavuutta erityisesti Ahvenanmaalla.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että epäkohta tutkintovaatimuksissa on vaikeasti korjattavissa, koska ajankohtaista ruotsinkielistä kirjallisuutta asianajo-oikeuden alalta ei ole selvityksen mukaan olemassa. Koska kirjallisen kokeen tarkoituksena on mitata osallistujien asianajo-oikeuden tuntemusta, ei olisi tarkoituksenmukaista vaihtaa tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta sellaiseen kirjallisuuteen, joka ei vastaa kokeen tarkoitusta. Myöskään suomenkielisen kirjallisuuden poistaminen kirjallisuusluettelosta ei olisi tarkoituksenmukaista, sillä se heikentäisi tulevien asianajajien tietotasoa. Lisäksi asianajo-oikeutta ja hyvää asianajajatapaa koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta on joka tapauksessa saatavilla, mikä tosiasiallisesti auttaa suomenkielisiä henkilöitä kokeessa testattavan sääntelyn ja hyvän asianajajatavan omaksumisessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Suomen Asianajajaliiton hallituksen olisi perusteltua edistää kirjalliseen kokeeseen osallistuvien yhdenvertaisuutta ainakin käännättämällä ruotsin kielelle Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaarin, jonka Asianajajaliiton hallituksen asettama työryhmä on laatinut.