Hyppää sisältöön

Yhdenvertainen kohtelu työnantajan tiedottamisessa

Diaarinumero: OKV/791/1/2014
Antopäivä: 19.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupungin kaikilla työntekijöillä ei ollut kantelun mukaan mahdollisuutta seurata työnantajan tiedotteita internetin tai sähköpostin välityksellä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kaupungin menettelyä työntekijöille suunnatussa tiedottamisessa ei voitu kaikilta osin pitää yhdenvertaisuuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännösten perusteella työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaisena. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että myös niiden työntekijöiden, joilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia internetin käyttöön tai sähköpostin seuraamiseen kuin esimerkiksi toimistotyöntekijöillä, tulee saada työoloja ja työehtoja koskevat tiedot käyttöönsä siten, että työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata.