Hyppää sisältöön

Virkanimitysasia olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/825/1/2017
Antopäivä: 7.9.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin huomiota velvollisuuteen laatia viranhakuilmoitukset huolellisesti siten, että virkanimityksessä eduksi luettavat seikat on merkitty oikein. Lisäksi hän muistutti, että nimitysmuistiossa viranhakijoiden ansioita tulee vertailla riittävän selkeästi ja avoimesti.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri oli julistanut haettavaksi kolmen oikeusaputoimiston johtavien julkisten oikeusavustajien virat. Yhdessä viranhakuilmoituksessa oli erehdyksessä jäänyt mainitsematta, että ansioksi luetaan hyvä ruotsinkielentaito. Oikeusministeriö myönsi lausunnossaan erehdyksen mutta katsoi, ettei se ollut vaikuttanut nimitysratkaisun lopputulokseen. Apulaisoikeuskansleri hyväksyi oikeusministeriön lausunnon. Lisäksi hän oli samaa mieltä oikeusministeriön kanssa siitä, että hakijoiden vertailu nimitysmuistiossa oli ollut riittävä, joskin se olisi voinut olla selkeämpi ja avoimempi.