Hyppää sisältöön

Virkanimitys olisi tullut perustella tarkemmin

Diaarinumero: OKV/1132/1/2016
Antopäivä: 6.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti suojelupoliisin huomiota velvollisuuteen kirjata viran hakijat ja heidän ansionsa asianmukaisesti nimitysmuistioon ja perustella nimityspäätös.

Kantelun mukaan tarkastajan virkaan liittyneessä nimitysmuistiossa oli mainittu vain haastatteluun kutsutut kolme hakijaa ja heidän ansionsa. Muistiosta ei ilmennyt, millä perusteella nämä hakijat olivat valikoituneet ns. kärkihakijoiksi kaikkien kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden joukosta. Vain haastatteluun kutsuttujen hakijoiden välillä oli tehty ansiovertailu ja sekin varsin suppeasti.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan nimitysmuistiossa olisi tullut vertailla kaikkia hakijoita. Nimityspäätöksen hyvä perusteleminen olisi ollut korostuneen tärkeää kyseessä olevassa nimityksessä, koska siihen ei ollut mahdollista hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi myös, että mahdolliset suojelupoliisin tehtävistä johtuvat erityiset salaamistarpeet tulee toteuttaa julkisuuslain puitteissa.