Hyppää sisältöön

Virkanimitys oli perusteltu puutteellisesti

Diaarinumero: OKV/1547/1/2015
Antopäivä: 2.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Nimitysmuistiosta ei ilmennyt, millä perusteella viisi kelpoisuusvaatimukset täyttävää ja haastatteluun kutsuttua viranhakijaa oli valikoitunut muista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista niin sanotuiksi kärkihakijoiksi. Vain haastatteluun kutsuttujen hakijoiden välillä oli tehty ansiovertailu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Patentti- ja rekisterihallituksen huomiota viranhakijoiden ansioiden kirjaamiseen nimitysmuistioon sekä nimityspäätöksen perustelemiseen.