Hyppää sisältöön

Virkamiehen tunnistusvälineen hankintakulujen kohdentuminen

Diaarinumero: OKV/3287/10/2021
Antopäivä: 20.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin mukaan oikeusministeriön tulisi harkita yhteistä ohjeistusta valtionhallinnon virkamiesten virkatehtävien hoitamiseksi tarvittavan tunnistusvälineen hankkimisesta koituvien kulujen korvaamisesta. 

Kantelussaan Kanta-Hämeen käräjäoikeuden haastemies piti perusteettomana työnantajansa vaatimusta henkilötodistuksen hankkimisesta omalla kustannuksella virkamerkin hakemiseksi. Haastemiehellä ei ollut voimassaolevaa passia tai henkilökorttia. Virkamerkki on välttämätön haastemiehen virkatehtävien hoitamiseksi. Asiassa oli kyse laissa tarkoitetusta ensitunnistamisesta ennen vahvan sähköisen tunnistusvälineen eli virkamerkin myöntämistä ja siitä kenelle tästä aiheutuvat kustannukset kuuluvat.

Apulaisoikeuskansleri viittasi Tuomioistuinvirastolta asiassa pyydettyyn lausuntoon ja totesi, että nykyisellään kustannuksia ei korvata virkamiehelle. Käytäntö perustuu Digi- ja väestötietoviraston antamaan rekisteröintiohjeeseen, jossa on muun muassa todettu, että hakija hankkii erillisen tunnistamisasiakirjan omalla kustannuksellaan.

Apulaisoikeuskansleri piti ongelmallisena kantelussa kuvattua tilannetta, jossa julkishallinnon virkaa hoitavan henkilön virkatehtävät yksiselitteisesti edellyttävät virkakortin kaltaista tunnistusvälinettä ja virkamieheltä tällaisessa tilanteessa edellytetään virkamerkin hakemisen edellytyksenä olevaa ensitunnistautumista omalla kustannuksella. 

Kysymys virkamiehen virkamerkin kustannusten kohdentumisesta on tässä muodossa uusi ja oikeudellisesti epäselvä, jonka vuoksi asiassa ei ollut aihetta moittia Kanta-Hämeen käräjäoikeuden toimintaa. Asia on kuitenkin ajankohtainen ja tärkeä julkishallinnossa laajemminkin, koska uuteen virkamerkkiin sisältyy vahvan sähköisen tunnistautumisen ominaisuus ja nykyinen lainsäädäntö edellyttää tällöin virkamiehen tunnistautumista säädetyin tavoin. Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksensä oikeusministeriölle ja pyysi sitä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asiantilan oikeudelliseksi selventämiseksi.