Hyppää sisältöön

Virheellinen menettely hovioikeuspiirin käräjäoikeuspäivystyksessä

Diaarinumero: OKV/27/31/2018
Antopäivä: 28.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Hovioikeuspiirin käräjäoikeuspäivystyksessä ilmeni virhe puhelujen siirtämisessä käräjäoikeudessa päivystyspuhelimesta toiseen. Kyseinen käräjäoikeus oli sittemmin yhdistynyt toisen käräjäoikeuden kanssa uudeksi käräjäoikeudeksi. Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä näkemykset koskien tapahtuma-aikaista käräjäoikeuspäivystystä uuden käräjäoikeuden tietoon. Asia käsiteltiin oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden presidentin tekemän ilmoituksen perusteella.

Käräjäoikeudessa oli tapahtuma-aikaisena viikonloppuna ollut kiireellisten asioiden käsittelyä varten hovioikeuspiirin puhelinpäivystys. Poliisi oli useita kertoja yrittänyt soittaa sille ilmoitettuun käräjäoikeuden puhelinpäivystyksen numeroon saadakseen kiireellisen televalvontavaatimuksen käsiteltyä tuomioistuimessa. Puheluihin ei kuitenkaan ollut vastattu.

Käräjäoikeudessa oli ollut kaksi päivystyspuhelinta. Koska päivystäjällä oli koko viikonlopun ajan ollut hallussaan näistä päivystyspuhelimista se, jonka numeroa ei ollut ilmoitettu päivystysnumeroksi, olisi päivystäjällä olleeseen puhelimeen tullut tehdä soitonsiirto toisesta päivystyspuhelimesta. Tätä ei kuitenkaan ollut tehty, joten puheluihin vastaamattomuus johtui kyseisestä puuttuneesta soitonsiirrosta.

Kyse oli mitä ilmeisimmin ollut erehdyksestä päivystäjän perehdyttämisessä. Apulaisoikeuskanslerilla ei näin ollen ollut perusteita kohdistaa moitetta päivystäjään, joka oli kaikesta päätellen toiminut parhaan tietämyksensä mukaan. Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin, että käräjäoikeuden olisi tullut huolehtia siitä, että päivystyspuhelimia koskeneet menettelytavat olivat päivystäjän tiedossa ja että päivystyspuhelinten välisten soitonsiirtojen tekeminen oli riittävästi ohjeistettu.