Hyppää sisältöön

Virhe tuomiolauselmassa

Diaarinumero: OKV/2411/30/2021
Antopäivä: 31.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomiolauselman laatimisessa ja tarkastamisessa. Käräjätuomarin ratkaisemassa asiassa oli tuomion tuomiolauselmaan merkitty virheellisesti, että vastaaja oli tuomittu nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista, vaikka vastaaja oli ollut rikokset tehdessään täysi-ikäinen. Lisäksi hänen syykseen luettujen rikosten nimikkeisiin olisi sisältynyt syytekohdissa toisena vastaajana olleen henkilön sukunimi.