Hyppää sisältöön

Virhe sakkorangaistuksen yhteisrahamäärässä

Diaarinumero: OKV/2721/30/2022
Antopäivä: 16.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Tuomiolauselmaan oli merkitty vastaajalle tuomittujen päiväsakkojen lukumäärän ja vahvistetun sakon rahamäärän tuloa suurempi oheissakon yhteisrahamäärä.