Hyppää sisältöön

Virhe lain voimaantuloajan esittelyssä

Diaarinumero: OKV/12/50/2015
Antopäivä: 15.6.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Eduskunta oli hyväksyessään lain päättänyt myös sen voimaantuloajasta. Kun lain vahvistaminen tuli käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn, asiaa koskevat maa- ja metsätalousministeriön esittelylistat tarkastettiin etukäteen oikeuskanslerinvirastossa. Tarkastuksessa esittelylistat havaittiin asianmukaisiksi, kun niissä ei ollut esitystä lain voimaantuloajasta. Esittelylistoihin kuitenkin lisättiin noin tuntia ennen yleisistuntoa ja presidentin esittelyä päätösesitys, jonka mukaan presidentti määräisi lain voimaantuloajan. Valtioneuvosto ja presidentti päättivät asiasta päätösesityksen mukaisesti. Presidentti teki siten päätöksen lain voimaantuloajasta, vaikka eduskunta oli jo käyttänyt lainsäädäntövaltaansa asiassa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella esittelylistojen korjaukset oli tehty maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön pyynnöstä. Oikeuskanslerin toimenpiteitä ei siten voitu kohdistaa pelkästään asian esittelijään.

Oikeuskansleri oli jo aikaisemmin vuonna 2010 antamallaan päätöksellä kiinnittänyt maa- ja metsätalousministeriön huomiota lain voimaantuloajan määräämisessä noudatettavaan menettelyyn. Koska sama virhe toistui ja koska se johti tasavallan presidentin toimivallan ylittävään päätökseen, oikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota lain voimaantulon määräämismenettelyssä vaadittavaan osaamiseen ja huolellisuuteen.