Hyppää sisältöön

Virantäyttömenettelyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa

Diaarinumero: OKV/724/1/2012
Antopäivä: 10.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei ELY-keskus viransijaisuuksien täyttöä koskevissa nimitysmuistioissa tehnyt perustuslain 125 §:n edellyttämää hakijoiden ansioiden vertailua valtiovarainministeriön ohjeen mukaisella tavalla. Päätöksistä ei ollut riittävän selvästi nähtävillä, miksi tehtävään valitut oli katsottu niihin ansioituneimmiksi. Nimityspäätökset eivät siten täyttäneet niille hallintolaissa säädettyjä päätöksen perusteluille asetettuja vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ELY-keskuksen huomiota hakijoiden ansioiden kirjaamiseen nimitysmuistioon, ansioiden huolelliseen vertailuun sekä nimityspäätöksen perustelemiseen hallintolain edellyttämällä tavalla.