Hyppää sisältöön

Viranomaisen huolellisuusvelvollisuus salaisten asiakirjojen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2006/1/2013
Antopäivä: 25.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto oli rekisteriotepyynnön käsittelyn yhteydessä lähettänyt pyynnön tekijälle toisen henkilön toimeentulotukiasiaa koskevan asiakirjan. Kyseessä oli annetun selvityksen mukaan inhimillinen virhe tai tulostuksen aikana tapahtunut tekninen häiriö. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto oli menettelyllään laiminlyönyt sille perustuslaissa ja henkilötietolaissa asetetun huolellisuusvelvoitteen. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä  kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tietoon ja kiinnitti samalla huomiota yksityiselämään liittyvien salassa pidettävien tietojen huolelliseen käsittelyyn.