Hyppää sisältöön

Velvollisuus vastata tiedusteluun

Diaarinumero: OKV/279/1/2014
Antopäivä: 1.9.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt sähköpostiviestin 4.12.2013 kaupungin virkamiehelle ja saanut tältä vastauksen 10.12.2013. Kantelijan sähköpostiviestissä 11.2.2014 kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajalle ja opetustoimen juristille kantelija oli viitannut virkamieheltä saamaansa vastaukseen, arvostellut sitä ja katsonut, ettei hyväksy virkamiehen selvitystä. Kantelija oli kantelussaan arvostellut sitä, ettei hän ollut saanut vastausta sähköpostiviestiinsä 11.2.2014. 

Kaupungin selvityksestä kävi ilmi, että kaupungin näkemyksen mukaan kantelija oli saanut vastauksen tiedusteluunsa eikä asiassa ollut tullut ilmi sellaisia seikkoja joihin ei olisi jo aikaisemmin vastattu. Kaupunki tosin pahoitteli sitä, ettei kantelija ollut ylipäänsä saanut vastausta tiedusteluunsa 11.2.2014.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisen ja virkamiehen tulee lain mukaan kohtuullisessa ajassa vastata asiallisiin ja tarpeeksi yksilöityihin tiedusteluihin. Viranomaisen ja virkamiehen tulee ainakin lyhyesti todeta miksi he eivät katso tarpeelliseksi vastata asiaan laajemmin. Viranomainen voi tapauskohtaisesti harkita kuinka laajaa ja perusteellista vastausta tiedustelu vaatii. Tarvittaessa viranomainen voi myös viitata aikaisemmin antamiinsa vastauksiin.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisen ja virkamiehen hallintolaissa säädettyyn velvollisuuteen kohtuullisessa ajassa vastata asiallisiin ja tarpeeksi yksilöityihin tiedusteluihin.