Hyppää sisältöön

Varusmiesten käyttäminen joustavan valmiuden kohottamisen sekä sodan ajan tehtäviin varusmiespalveluksen aikana

Diaarinumero: OKV/50/20/2015
Antopäivä: 3.1.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

 Puolustusministeri pyysi oikeuskanslerin näkemystä siitä, onko lainsäädännössä tapahtunut sellaisia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, jotka estävät varusmiesten käytön joustavan valmiuden kohottamisen ja sodan ajan tehtäviin.

 Oikeuskansleri toimitti vastauksena puolustusministerin pyyntöön varusmiesten aseman oikeudellista arviointia sisältävän muistion.