Hyppää sisältöön

Vanhentuneen lainsäädännön soveltaminen käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/88/31/2020
Antopäivä: 19.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota tuomarilta edellytettävään huolellisuuteen lain soveltamisessa, kun käräjätuomari oli sakkomääräyksestä tehtyä valitusta koskeneessa asiassa soveltanut kumottuja muutoksenhakuoikeutta koskevia säännöksiä. Virheen seurauksena käräjäoikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta.

Apulaisoikeuskansleri totesi käräjätuomarin menettelyn vaarantaneen asiassa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvan muutoksenhakuoikeuden toteutumista. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoituksella.