Hyppää sisältöön

Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen rakennusvalvonnassa

Diaarinumero: OKV/1384/10/2022
Antopäivä: 25.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnan huomiota valvontakäyntien dokumentoimisen pakollisuuteen ja viranomaisvalvonnan tehokkuudesta ja uskottavuudesta esittämiinsä näkökohtiin. 

Rakennusvalvonnassa oli laiminlyöty laatia hallintolain edellyttämät pöytäkirjat ja tarkastuskertomukset katselmuksista, joita oli tehty kantelussa tarkoitetulla tontilla. Rakennusvalvonta ei ollut myöskään huolehtinut valvoa siitä, että sen tekemiä kehotuksia rakennusten kunnostamisesta ja tontin siivoamisesta noudatetaan. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen toimenpidevaatimus ja uhka ovat merkityksettömiä, jos ne annetaan jokaisen kehotuksen yhteydessä eikä niskoittelu kuitenkaan pääty. Tällainen valvonta ei ole uskottavaa.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Seinäjoen kaupungin rakennusvalvontaa ilmoittamaan viimeistään 31.5.2024, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt katselmuksilla ja tarkastuksilla tehtyjen havaintojen dokumentoimiseksi sekä valvontatoimien tehostamiseksi. Sitä pyydettiin samalla myös ilmoittamaan kantelun tarkoittaman kiinteistön tilanteesta.