Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksien päivittäminen

Diaarinumero: OKV/333/21/2023
Antopäivä: 9.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri kiinnitti valtionhallinnon pilvipalveluiden päivittämistä koskevassa lausunnossaan erityisesti huomiota tarpeeseen toteuttaa pilvipalvelut tavalla, joka noudattaa viranomaisia sitovia kansallisia ja Euroopan unionin säännöksiä niin, että palveluita voidaan ottaa käyttöön ilman merkittäviä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia poikkeamia.