Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston periaatepäätösten kääntäminen

Diaarinumero: OKV/1459/21/2022
Antopäivä: 3.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon määräyksestä, joka koskisi muun muassa valtioneuvoston periaatepäätösten kääntämistä ruotsiksi. Periaatepäätösten kääntäminen olisi ehdotuksen mukaan osittain ministeriöiden harkinnan varassa.

Valtioneuvoston periaatepäätökset sisältävät ohjeita ja periaatteita, jotka ohjaavat asioiden valmistelua ja lainsäädännön toimeenpanoa. Oikeuskanslerin mukaan periaatepäätökset on perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi perusteltua kääntää ruotsiksi. Periaatepäätökset olisi kääntämistyön hallinnan kannalta tarkoituksenmukaista valmistella niin, että periaatepäätös sisältäisi vain valtioneuvoston linjaukset. Linjausten perustelut ja muu niihin liittyvä aineisto esitettäisiin muissa asiakirjoissa. Tämä olisi suotava menettelytapa myös valtioneuvoston päätöksenteon selkeyden kannalta.