Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Valtioneuvoston huolehdittava eduskunnan osallistumismahdollisuuksista EU-asioissa

Julkaisuajankohta 13.10.2020 15.48
Tiedote

Oikeuskansleri on antanut kolme päätöstä tapauksista, joissa valtioneuvosto ei ole viipymättä toimittanut eduskunnalle U-kirjelmiä Euroopan komission säädösehdotuksista.

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteon yhteydessä, että perustuslaissa säädetyt valtioneuvoston U-kirjelmät täyttävät eduskunnan osallistumismahdollisuutta ja tietojensaantia koskevat sisällölliset vaatimukset ja että kirjelmät toimitetaan eduskunnalle viipymättä. Oikeuskansleri tutki ministeriöiden menettelyn omasta aloitteestaan.

Perustuslain mukaan valtioneuvoston tulee lähettää eduskunnan käsiteltäväksi lainsäädäntö- ja muut ehdotukset, joista päätetään EU:ssa, mutta jotka muutoin kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Ehdotukset lähetetään ns. U-kirjelmillä (valtioneuvoston kirjelmillä). Lisäksi ministeriöt voivat ns. E-kirjeillä lähettää eduskuntaan tietoja kansainvälisten ja muiden asioiden valmistelusta EU:ssa. Normaalitapauksessa U-kirjelmä tulee toimittaa eduskunnalle muutamassa viikossa ehdotuksen antamisesta.

Oikeuskansleri antoi valtiovarainministeriölle huomautuksen siitä, että U-kirjelmä eduskunnalle komission lainsäädäntöehdotuksesta annettiin eduskunnalle vasta yli puolentoista vuoden kuluttua ehdotuksen antamisesta. Ministeriö toimitti U-kirjelmän vasta, kun eduskunnan hallintovaliokunta oli kiinnittänyt asiaan erikseen huomiota. Ehdotus koski Euroopan petostentorjuntavirastoa. Valtiovarainministeriön selvityksen perusteella ministeriössä oltiin aluksi siinä käsityksessä, että eduskuntaa ei olisi tarvinnut informoida asiasta U-kirjelmällä. Oikeuskansleri piti viivettä huomattavana ja ministeriön menettelyä vakavana.

Toisessa ratkaisussaan oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota valtioneuvoston velvollisuuteen toimittaa EU-lainsäädäntöehdotukset U-kirjelmällään eduskunnalle viipymättä. Direktiiviehdotuksesta ei toimitettu eduskunnalle U-kirjelmää, mutta eduskuntaa oli informoitu ehdotuksesta E-kirjeellä.

Kolmannessa ratkaisussa oikeuskansleri tutki sisäministeriön menettelyn, jossa U-kirjelmä toimitettiin eduskunnalle lähes yhdeksän kuukauden kuluttua komission ehdotuksesta. Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston päätöksenteon kannalta sisäministeriön menettely ei ollut ongelmatonta EU:ssa jo pitkälle edenneeseen päätöksentekoon nähden, ja hän saattoi käsityksensä sisäministeriön tietoon. Eduskunnan kanslian lausunnon mukaan eduskunta oli kuitenkin ajoissa saanut riittävästi tietoa.

Ministeriöt olivat lähettäneet eduskunnalle tietoa komission ehdotuksista ja niiden käsittelystä E-kirjeillä. Valtiovarainministeriön mukaan se toimi näin, koska EU-komission direktiiviehdotus koskien verokohtelun eroavaisuuksia kolmansien maiden kanssa eteni EU:ssa nopeasti. Myös sisäministeriö perusteli toimintaansa EU:ssa nopeasti edenneellä päätöksenteolla. Oikeuskansleri totesi, että tietojen antaminen ennakollisesti E-kirjeellä ei perustuslain ja sitä koskevan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan poista velvollisuutta toimittaa ehdotus eduskunnalle U-kirjelmällä, jonka antamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Oikeuskanslerin mukaan riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva, valtioneuvoston kirjelmiä koskeva, päätöksenteko valtioneuvoston yleisistunnossa turvaa myös valtioneuvoston yhteistä kannanmuodostusta ministeritasolla ja sitä, että eduskunnan käytettävissä on asianmukaisesti koordinoitu valtioneuvoston yhteinen kanta.

Lisätiedot

Esittelijä: Johanna Koivisto, esittelijäneuvos, puh. 02951 62553, [email protected]

Vanha sisältö