Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmä viivästyi

Diaarinumero: OKV/9/50/2018
Antopäivä: 13.6.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön vakavaa huomiota velvollisuuteen toimittaa EU-lainsäädäntöä koskeva ehdotus viipymättä eduskunnalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli maakaasudirektiivin muuttamista koskevan valtioneuvoston kirjelmän 29 viikon kuluttua siitä, kun Euroopan komissio oli antanut asiasta ehdotuksensa. Ministeriö oli lähettänyt ehdotuksesta kirjeen (E-kirje) eduskunnalle kolmen viikon kuluessa ehdotuksen antamisesta.

Perustuslain mukaan valtioneuvoston on lähetettävä eduskunnan käsiteltäviksi lainsäädäntöä koskeva ehdotus, josta päätetään EU:ssa. Ehdotus lähetetään valtioneuvoston kirjelmällä, josta päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvoston kirjelmä tulee yleensä toimittaa muutaman viikon kuluessa lainsäädäntöehdotuksen antamisesta. Lainsäädäntöehdotuksen valmisteluvaiheessa ministeriöt voivat lähettää E-kirjeellä tietoja asiasta eduskunnalle.

Oikeuskansleri katsoi, että valtioneuvoston kirjelmää ei toimitettu eduskunnalle viipymättä perustuslain mukaisesti. EU-säädösehdotuksen lähettäminen eduskunnalle ensin ministeriön E-kirjeellä soveltuu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa asian käsittely EU:ssa etenee niin nopeasti, että valtioneuvoston kirjelmän toimittaminen ei ole mahdollista ennen asian ratkaisevaa käsittelyä EU:ssa. Tällöinkin valtioneuvoston kirjelmä on toimitettava mahdollisimman pian. Maakaasudirektiivin muuttamista koskeva ehdotuksen käsittelystä saatujen tietojen valossa työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä ei voitu pitää perusteltuna.

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan.