Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto ei ylittänyt harkintavaltaansa Maahanmuuttoviraston ylijohtajan nimityksessä

Diaarinumero: OKV/1692/10/2020
Antopäivä: 19.8.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri ei ryhtynyt toimenpiteisiin Maahanmuuttoviraston ylijohtajan nimityksestä tehdyn kantelun johdosta. Kantelussa epäiltiin, että nimitys oli hyvän hallinnon periaatteiden ja tasa-arvolain vastainen. Oikeuskanslerin mukaan asiassa ei ilmennyt, että valtioneuvosto olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin.

Oikeuskansleri valvoo virkanimitysasioissa nimitysmenettelyn lainmukaisuutta, mutta ei voi ottaa kantaa siihen, kuka viran kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävistä hakijoista tulisi nimittää virkaan. Nimityspäätöksen tekijän harkinnassa on, miten valinnassa painotetaan viran tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita. Valtion ylimpiä virkoja täytettäessä nimittäjän harkintavaltaan kuuluu muun muassa tulevien johtamishaasteiden ja niiden edellyttämien valmiuksien arviointi sekä valmiuksien painotusten valinta.