Hyppää sisältöön

Valtionavustukset Pyhtään lentopaikan investointikustannuksiin

Diaarinumero: OKV/821/10/2020
Antopäivä: 26.9.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi liikenne- ja viestintäministeriön tietoon lentopaikan rakennusluvan täytäntöönpanokelpoisuuden ajankohdan määräytymistä koskevan käsityksensä ja kehotti ministeriötä ryhtymään sääntelyn selkeyttämisen edellyttämiin lainsäädäntötoimiin tarvittaessa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt perusteita todeta ministeriön menetelleen kantelussa tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti.

Asiassa oli ensi sijassa kyse siitä, mikä merkitys viranomaisluvilla ja lentopaikka-alueen maankäyttöratkaisulla sekä niiden lainvoimaisuudella oli arvioitaessa liikenne- ja viestintäministeriön myöntämien, Pyhtään lentopaikan investointikustannusten kattamiseen tarkoitettujen valtionavustusten lainmukaisuutta. Asiassa oli lisäksi kyse siitä, minkälaisia viranomaislupiin ja alueen maankäyttöratkaisuun liittyviä selvittämis- ja valvontatoimia hallintolaki ja valtionavustuslaki olivat valtionapuviranomaisena toimineelta liikenne- ja viestintäministeriöltä edellyttäneet. Asiassa oli kyse myös siitä, minkälaisia toimenpiteitä selvitysten ja valvonnan yhteydessä saadut, viranomaislupia ja maankäyttöratkaisua koskevat tiedot olivat liikenne- ja viestintäministeriöltä edellyttäneet. 

Oikeuskansleri arvioi lisäksi sitä, oliko avustukset myönnetty Euroopan komission nk. ryhmäpoikkeusasetuksen, valtion talousarvion tai taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain vastaisesti.