Hyppää sisältöön

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/723/21/2024
Antopäivä: 21.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta. Oikeuskansleri katsoi, että ehdotuksen suhdetta tietosuojasääntelyyn on täsmennettävä erityisesti rekisterinpitäjän roolia ja vastuita arvioiden. Oikeuskansleri totesi, että hallituksen esitysluonnos on myös epäselvä työntekijöiden virkavastuun ja tiettyihin virkoihin ehdotettavan kansalaisuusvaatimuksen osalta. Hallituksen esityksen perusteluja tulee täydentää erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön tukeutuen.