Hyppää sisältöön

Valitusasioiden käsittely hallinto-oikeudessa viivästyi

Diaarinumero: OKV/80/1/2019
Antopäivä: 12.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinto-oikeudessa olleiden valitusten käsittely oli viivästynyt aiheettomasti. Asiassa oli kysymys kolmesta vuonna 2017 vireille tulleesta tuulipuistojen yleiskaavaa koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeus oli ilmoittanut käsittelevänsä vuonna 2017 vireille tulleet valitusasiat viimeistään vuonna 2019.

Elokuussa 2017 vireille tulleen ja kesäkuussa 2019 ratkaistun valituksen diaarilehden merkintöjen mukaan tapaukselle ei ollut tehty vuoden 2018 aikana mitään. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tämän valituksen käsittely oli aiheettomasti viivästynyt.

Kaksi muuta kesäkuussa 2017 vireille tullutta valitusta olivat ainakin vielä 3.12.2019 vireillä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan myös näiden valitusten käsittely on aiheettomasti viivästynyt. Hallinto-oikeuden on ilmoitettava apulaisoikeuskanslerille, kun nämä valitukset on ratkaistu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli vuonna 2018 kiinnittänyt saman hallinto-oikeuden huomiota kaavavalitusten käsittelyn kestoon. Apulaisoikeuskansleri oli tehnyt myös valvontakäynnin tuomioistuimessa vuonna 2018.