Hyppää sisältöön

Vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytykset

Diaarinumero: OKV/790/21/2023
Antopäivä: 2.5.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytyksiä koskevasta työryhmämietinnöstä (2023:11). 

Oikeuskanslerin mukaan väkivaltariskiarvioinnin sisältöä säänneltäessä on tärkeää, että sääntely ei rajoita väkivaltariskiarviointeihin liittyvän uuden luotettavan tutkimustiedon hyödyntämistä arviointimenetelmissä, vaan pikemminkin käytettävissä riskiarvioinnin menetelmissä seurataan alan tutkimustiedon kehittymistä. Rikosseuraamuslaitoksen lausunto yhdessä väkivaltariskiarvion kanssa antaa monipuolisen ammattilaisten laatiman kokonaisarvion vapautuvan vangin tilanteesta. Riskiarvioinnin asemaan ja laatuun on oikeusturvan toteutumisen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön valossa aiheellista kiinnittää erityistä huomiota kansallisia säännöksiä ja käytänteitä arvioitaessa ja kehitettäessä.

Oikeuskanslerin mielestä jatkovalmistelussa olisi perusteltua arvioida muun muassa väkivaltariskiarvioiden tekemiseen liittyvien käytänteiden yhtenäistämistä. Väkivaltariskiarvio on keskeinen vapautumisharkintaan vaikuttava tekijä. Yhdenvertaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että väkivaltariskiarvion tekemiseen liittyvä muuttujat ovat mahdollisimman yhtenevät ja käytössä on korkea tutkimukseen pohjautuva asiantuntemus ja ammattitaito, kun tehdään päätöksiä henkilön keskeiseen perusoikeuteen liittyen. 

Oikeuskansleri piti tärkeänä muistiossa todettua seuranta- ja kehitystyötä väkivaltariskiarvion toimivuudesta ja arvioihin liittyvästä viranomaisten tietojenvaihdosta.