Hyppää sisältöön

Uusi ehdotus valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Diaarinumero: OKV/63/20/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että luonnoksessa ei ollut käsitelty perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jonka se oli antanut aiemmasta samaa asiaa koskeneesta hallituksen esityksestä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan uudessa esityksessä olisi kuitenkin perusteltua arvioida, miten se vastaa valiokunnan kannanottoja. Hänen mukaansa oli osin epäselvää, vastaako esitys valiokunnan esittämiä perustuslainmukaisuuden vaatimuksia.