Hyppää sisältöön

Ulkomaalaislain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/286/21/2024
Antopäivä: 15.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamisesta. 

Oikeuskanslerin mukaan maahantulosäännösten kiertämisen täsmällisempi määrittely lain tasolla verrattuna on perusteltua perusoikeuksien rajoittamisen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimusten vuoksi, kuten esityksessäkin tuodaan esiin. 

Oikeuskanslerin mukaan esityksessä on puutteita eikä sitä voi sen vuoksi tässä vaiheessa lopullisesti arvioida suhteessa sen valtiosääntöoikeudelliseen, kansainvälisoikeudelliseen ja EU-oikeudelliseen perustaan. Lähtökohtaisesti kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta asettua vieraaseen maahan ja lainsäätäjällä on siten harkintavaltaa maahantulosäännösten laatimisessa, mutta tätä harkintavaltaa on käytettävä EU-oikeuden sekä kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden sallimissa puitteissa. Hallituksen esityksessä on kuvattava punninta suhteessa näihin velvoitteisiin.

Esityksessä on kysymys merkityksellisestä, perus- ja ihmisoikeusherkästä sääntelystä, ja esitys on tältä kannalta jäänyt keskeneräiseksi. Myös esityksen oikeusvertailuosio on liian suppea ja kuvaileva. Suhde EU-oikeuteen olisi tärkeä arvioida esitettyä seikkaperäisemmin ja pohjoismainen oikeusvertailu olisi juuri tämän tyyppisessä asiassa tehtävä esitettyä perusteellisemmin.