Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1358/1/2018 OKV/1360/1/2018
Antopäivä: 20.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota velvollisuuteen antaa työvoimapoliittiset lausunnot säädetyssä määräajassa. Kahden kantelijan asiassa TE-toimisto ei ollut noudattanut 30 päivän määräaikaa, jonka aikana työvoimapoliittinen lausunto tuli antaa. TE-toimiston antaman selvityksen mukaan toimistossa oli ryhdytty useisiin toimenpiteisiin lausuntojen antamiseksi määräajassa. Keskimääräinen käsittelyaika oli toimistossa saatu alle 30 päivän.

TE-toimiston selvityksen mukaan työttömyysturva-asioiden ruuhkautumiseen vuoden 2017 lopulta alkaen oli vaikuttanut useampi samanaikainen tapahtuma, kuten uusiin toimitiloihin muuttaminen, vuoden 2018 alusta voimaan tulleet työttömyysturvalain muutokset ja kolmen työttömyysturva-asiantuntijan jääminen eläkkeelle. TE-toimiston selvityksen mukaan toimistossa oli tehty korvaavia rekrytointeja, sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä ja ylitöitä.

Ensimmäisen kantelijan asiassa kaksi työvoimapoliittista lausuntoa oli annettu 35 päivän kulutta hänen antamastaan selvityksestä. Asetuksessa säädetty määräaika oli ylittynyt viidellä päivällä. Kolmannen lausunnon käsittely oli kestänyt 18 päivää säädettyä pidempään.

Toisen kantelijan asiassa työvoimapoliittinen lausunto oli annettu 47 päivän kuluessa hänen antamastaan selvityksestä. Säädetty määräaika oli siten ylittynyt 17 päivällä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimiston esittämät syyt lausuntojen antamisen viivästymiselle eivät ole  hyväksyttäviä asetuksessa säädetyn määräajan ylittämiseen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimiston tulee varmistaa työnhakija-asiakkaalle taloudellisesti merkittävän työvoimapoliittisen lausunnon saaminen säädetyssä ajassa ja myös ennakoida mahdollisia poikkeuksellisia tilanteita.