Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon tiedoksianto sekakielisenä

Diaarinumero: OKV/1043/10/2022
Antopäivä: 2.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota työvoimapoliittista lausuntoa koskevan asetuksen sekä hyvän hallinnon periaatteisiin etuudenhakijan kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi työvoimapoliittisten lausuntojen tiedoksiannossa.

Kantelija oli ilmoittanut käsittelykielekseen työvoimaviranomaiselle suomen kielen ja Kansaneläkelaitokselle ruotsin kielen. Kun työvoimaviranomaisen antama työvoimapoliittinen lausunto annettiin tiedoksi kantelijalle, pohjatekstit olivat ruotsiksi ja yksilölliset perustelut suomeksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ole hyvän hallinnon kannalta hyväksyttävää, että asiakkaalle toimitetaan tiedoksi sekakielinen asiakirja, sillä tämä vaikuttaa asianosaisen tosiasialliseen mahdollisuuteen valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Se antaa myös vaikutelman, ettei viranomainen ole menetellyt asiassa huolellisesti hyvän hallinnon perusteiden vaatimalla tavalla. Sekakielisenä tiedoksiannettu työvoimapoliittinen lausunto ei täytä myöskään hallintolain mukaista asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön vaatimusta.