Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1256/1/2018
Antopäivä: 3.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, että TE-toimisto ei ollut antanut työvoimapoliittista lausuntoa sen antamiselle säädetyssä enimmäisajassa siitä, kun hakijana asiassa ollut kantelija oli toimittanut sille lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen. 

TE-toimisto oli antanut kysymyksessä olevan lausunnon heinäkuussa 2018. TE-toimisto oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen käytettävissä olevien tietojen mukaan ryhtynyt jo toimenpiteisiin lausuntojen antamisen jouduttamiseksi. Kun lisäksi apulaisoikeuskansleri oli jo vastikään toistuvasti kiinnittänyt kyseisen TE-toimiston huomiota velvollisuuteen antaa työvoimapoliittiset lausunnot säädetyssä määräajassa (apulaisoikeuskanslerin päätökset 21.8.2019 asioissa dnrot OKV/1358/1/2018 ja OKV/1360/1/2018) sen toiminnassa vuonna 2018 olleiden viivästysten vuoksi, ei asia antanut apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että hän saattoi TE-toimiston tietoon sen menettelyn virheellisyydestä esittämänsä käsityksen.