Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittinen lausunto olisi tullut antaa määräajassa

Diaarinumero: OKV/110/1/2018
Antopäivä: 20.1.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota velvollisuuteen antaa työvoimapoliittiset lausunnot säädetyssä määräajassa.

Kantelijan opiskelua koskevan asian selvittäminen oli viivästynyt TE-toimistossa. Työvoimapoliittiset lausunnot oli annettu 32 päivän kuluttua kantelijan antaman selvityksen jälkeen, eli 30 päivän määräaika oli ylittynyt kahdella päivällä. Selvityksen mukaan työttömyysturvan asiantuntijakäsittely oli ruuhkautunut vuodenvaihteessa. Osittain viive oli johtunut määrällisestä kausivaihtelusta sekä osittain henkilöresurssien hetkellisestä vajauksesta ja henkilövaihdoksista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asioiden käsittelyn ruuhkautuminen ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy asetuksessa säädetyn määräajan ylittämiseen. TE-toimistossa oli kuitenkin ryhdytty useisiin toimenpiteisiin lausuntojen antamiseksi määräajassa.