Hyppää sisältöön

Työttömyysturva-asia tuli selvittää viipymättä ja hallintolain mukaisesti

Diaarinumero: OKV/561/10/2020
Antopäivä: 18.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota asioiden selvittämiseen hallintolain mukaisesti ja asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli terveydentilansa vuoksi syyskuusta 2019 lähtien pyrkinyt selvittämään TE-toimiston asiantuntijalta työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelunsa tilannetta ja oli muun muassa lokakuun alussa toimittanut TE-toimistoon lääkärinlausunnon työkyvyttömyydestään ajalla 7.10.2019-5.1.2020. TE-toimisto oli käsitellyt kantelijan opintojen tilannetta sairausloman aikana lähinnä sähköpostiviesteillä kantelijan ja TE-toimiston asiantuntijan välillä. Kantelijan ilmoittamaan sairauslomaan ja mahdolliseen omaehtoisten opintojen keskeyttämiseen liittyvä selvityspyyntö oli tehty vasta 4.2.2020. Kantelija oli vastannut selvityspyyntöön 7.2.2020 ja toimittanut myös kantelun oikeuskanslerille samana päivänä. Kantelusta ilmeni kantelijan epätietoisuus asiansa käsittelystä ja sen käsittelyvaiheista. Kantelijan mukaan hän oli ollut jo kohta puoli vuotta tilanteessa, jossa hän ei tiennyt, mistä saa tukia.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan TE-toimisto oli laiminlyönyt selvittää kantelijan työttömyysturva-asian viivytyksettä ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Sähköpostitiedustelut eivät täyttäneet hallintolain selvityspyynnölle ja asianosaisen kuulemiselle asettamia vaatimuksia, ja kantelijan toimitettua lääkärinlausunnon työkyvyttömyydestään TE-toimiston olisi pitänyt viipymättä tehdä opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä selvityspyyntö ja käsitellä asia.