Hyppää sisältöön

Työttömyysetuushakemusten käsittelyn viivästyminen Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa

Diaarinumero: OKV/1263/10/2020
Antopäivä: 17.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri esitti käsityksensä työttömyyspäivärahahakemusten käsittelystä säädettyjen määräaikojen noudattamisesta.

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan YTK:n menettelyä työttömyysetuushakemusten käsittelyssä. YTK:n verkkosivuilla oli ollut tieto, että YTK käsitteli 25.6.2020 hakemuksia, jotka olivat saapuneet 4.5.2020.

YTK:n selvityksen mukaan työttömyysturvahakemusten määrä lähti lisääntymään maaliskuun lopulla. Ensimmäisen lomautushakemuksen käsittelyaika oli ollut enimmällään 47 päivää, ensimmäisen kokonaan työttömän hakemuksen 58 päivää ja soviteltavan hakemuksen 38 päivää. Elokuun lopussa oli saavutettu lainmukainen käsittelyaika kaikissa hakemustyypeissä.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuushakemus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivästystä ja päätös etuudesta on annettava viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä hakemuksen saapumisesta.

YTK ei ollut kyennyt käsittelemään työttömyyspäivärahahakemuksia työttömyysturvalaissa säädetyssä määräajassa. Kyse oli säännöksen vastaisesta menettelystä. Apulaisoikeuskansleri otti menettelyn moitittavuutta arvioidessaan kuitenkin huomioon sen, että YTK oli ryhtynyt heti pandemian alkuvaiheessa monipuolisiin ja tuntuviin toimenpiteisiin varmistaakseen palvelukykynsä ja saavuttanut lainmukaisen käsittelyajan elokuussa 2020.