Hyppää sisältöön

Työsuojelutarkastuksen käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/277/10/2020
Antopäivä: 25.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Työsuojeluasian käsittelyn kokonaiskesto oli ollut noin vuoden ja kaksi kuukautta, josta tarkastuskertomus oli selvitysten kokoamisen jälkeen ollut laadittavana yli kuusi kuukautta.

Työsuojeluviranomaisen käyttämän asiakirjahallintajärjestelmän tietojen mukaan vuoden 2019 aikana alkaneiden samaan asiaryhmään kuuluvien asioiden käsittelyaika valvontapyynnöstä tarkastuskertomukseen oli ollut keskimäärin noin viisi kuukautta. Muissa asioissa asian selvittäminen oli lyhimmillään vienyt noin kuukauden ja pisimmillään noin vuoden ja yhden kuukauden.

Työsuojeluviranomainen oli itse arvioinut, että työsuojelutarkastaja ei ollut käsitellyt asiaa viivytyksettä. Apulaisoikeuskansleri yhtyi tähän arvioon. Työsuojelutarkastaja oli pahoitellut asian käsittelyn viivästymistä, työsuojeluviranomainen oli moittinut kyseistä tarkastajaa asiasta ja keskustellut viivästykseen johtaneista syistä. Apulaisoikeuskanslerilla ei ollut esittämänsä käsityksen lisäksi aihetta ryhtyä enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.