Hyppää sisältöön

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Diaarinumero: OKV/2865/10/2021
Antopäivä: 17.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Salon kaupungin huomiota siihen, että kaikkien työntekijöiden tulee saada yhteistoimintamenettelyjä koskevat tiedot sekä muut työhön ja työn tekemiseen liittyvät tiedot käyttöönsä siten, että työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu voidaan turvata.

Kantelun mukaan Salon kaupunki ei ole tosiasiallisesti mahdollistanut maatalouslomittajien sähköistä osallistumista yhteistoimintatilaisuuksiin, yhteistoimintamenettelyyn ja sen etenemisen seurantaan, koska lomittajilla ei ole käytössään työnantajan älypuhelinta tai tietokonetta. Useimmilla muilla Salon työntekijöillä on mahdollisuus sähköiseen osallistumiseen työnantajan välineillä.