Hyppää sisältöön

Työntekijän oleskeluluvan käsittely viivästyi TE-toimistossa

Diaarinumero: OKV/1086/1/2019
Antopäivä: 6.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota velvollisuuteen noudattaa työntekijän oleskelulupaa koskevalle hakemukselle ulkomaalaislaissa säädettyä käsittelyaikaa.

Päätös ulkomaalaisen työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä on kaksivaiheinen. Ensin TE-toimisto ratkaisee, onko oleskeluluvan myöntämiseen laissa säädetyt edellytykset. TE-toimiston myönteisen osapäätöksen jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää työntekijälle oleskeluluvan. Ulkomaalaislain mukaan hakemuksen kokonaiskäsittelyaika on enintään neljä kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaistavana olleessa kanteluasiassa oleskelulupahakemuksen käsittely oli kestänyt runsaat kahdeksan kuukautta. Asian käsittely oli viivästynyt TE-toimistossa. TE-toimiston selvityksen mukaan viive oli aiheutunut hakemusruuhkasta ja yksittäiselle asiantuntijalle sattuneesta erehdyksestä. Tapahtuneen jälkeen TE-toimistossa oli otettu käyttöön uusia työtapoja, jotta vastaavanlaista ei enää sattuisi, minkä lisäksi se oli aloittanut lisätyöntekijöiden rekrytoinnin.