Hyppää sisältöön

Työnhakijan haastattelu olisi tullut järjestää ja työllistymissuunnitelma laatia määräajassa

Diaarinumero: OKV/457/1/2017
Antopäivä: 28.2.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen järjestää työnhakijan ensimmäinen haastattelu ja laatia työllistymissuunnitelma laissa säädetyssä määräajassa. Lisäksi hän kiinnitti TE-toimiston huomiota tiedusteluihin vastaamiseen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Kantelijaan oli otettu yhteyttä yli kuukauden kuluttua työnhaun alkamisen jälkeen ja hänen työllistymissuunnitelmansa oli laadittu yhdeksän kuukauden kuluttua työnhaun alkamisesta. Lain mukaan ensimmäinen haastattelu olisi tullut järjestää kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ja työllistymissuunnitelma olisi tullut laatia haastattelun yhteydessä. Kantelijaa koskevissa URA-tietojärjestelmän merkinnöissä oli lisäksi ollut puutteellisuuksia ja virheellinen merkintä. Kantelijan tiedusteluihin ei myöskään ollut vastattu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että työllistymissuunnitelman laatiminen oli myöhästynyt huomattavan paljon. TE-toimistossa ei myöskään ollut toimittu riittävän huolellisesti tehtäessä merkintöjä URA-tietojärjestelmään eikä yhteydenpidossa kantelijaan tämän asioiden hoitamisessa. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti TE-toimiston olisi tullut vastata kantelijan esittämiin tiedusteluihin sekä ottaa häneen luvatulla tavalla yhteyttä.