Hyppää sisältöön

Työmarkkinatukipäätöksessä ilmoitettavat tiedot lisätietojen antajasta

Diaarinumero: OKV/868/1/2018
Antopäivä: 3.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolain säännökseen, jonka mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä ilmi sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Kansaneläkelaitos oli menetellyt lainvastaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut kantelijalle antamassaan työmarkkinatukea koskevassa päätöksessä mainitunlaista henkilöä eikä siten myöskään hänen yhteystietojaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kansaneläkelaitoksen tietoon näkemyksensä, jonka mukaan mainitun säännöksen samoin kuin hyvän hallinnon ja siihen liittyvän palveluperiaatteen vaatimukset täyttäisi parhaiten menettely, jossa päätöksestä ilmenisivät asiaa valmistelleen etuuskäsittelijän ja hänen yhteystietojensa ohella etuuskohtaisten asiakaspalvelijoiden yhteystiedot.